تماس با ما

 محله شاداباد خیابان هفدهم شهریور. خیابان سفیدی پور(پرسی گاز شمالی سابق). کوچه چهارم شرقی پلاک۳

 مدیر عامل:سید محمد حسینی

  تلفن : ۶۶۸۲۲۰۲۰

  فکس : ۶۶۸۲۲۰۲۰

 همراه : 09124031161