فرز 5 محور CNC

در ماشین فرز 5 محور cnc سه محور به صورت خطی و دو محور به صورت دوار حرکت می کنند. این حرکت ها به صورت همزمان توانایی بسیاری را بوجود می آورد. از جمله این توانایی ها می توان به مواردی همچون. ۱- امکان ماشینکاری قطعه کار در یک مرحله بدون باز و بسته کردن قطعه کار. ( ماشین کاری زوایای منفی وجوه مختلف قطعه کار .غیره. ) ۲- افزایش دقت سرعت کیفیت سطح و کاهش تایم ماشین کاری. ۳- افزایش عمر به دلیل تماس نقطه ای ابزار. ۴ – کاهش هزینه های ساخت فیکسچر به علت ماشین کاری چندین وجه قطعه کار در یک set up.

فرز 5 محور CNC

این ماشین قابلیت تولید ۱- پره های کمپرسور و توربین ها ۲- انژکتور پمپ های سوخت ۳- اندام های مصنوعی مانند دریچه قلب مصنوعی اندام های حرکتی و مفاصل وغیره. ۴ – تولیدات صنایع هوایی مانند پره ها ی هواپیما های بزرگ و کوچک و قطعات با شکل و هندسه پیچیده را نیز داراست.

واقعیات فرز 5 محور CNC

در واقع اکثر داراندگان فرز 5 محور پره و ایمپلر موتور نمی سازند.یا اکثر تولیداتشان مجرای عبوری روغن سر سیلندر نیست. بلکه آن ها اکثر اوقات قطعات را با در یل کاری ساده سه محور. کانتور زنی و روتین های فرزکاری پاکت ماشین کاری می کنند. ولی به هنگام نیاز به کمک چرخش میز ماشین قطعه کار را دوران می دهند. به این ترتیب بسیاری از قطعه کار های دارای جزئیات با استفاده از مسیر ابزار های سه. بعدی به کمک چرخش قطعه کار با کیفیت. بالا و زمان کمتر قابل ماشینکاری می باشند.

به این ترتیب استفاده از یک ماشین پنج محور تا حد زیادی حرکت های مورد نیاز برنامه نویسی و فیکسچر بندی لازم برای ماشین کاری قطعات پیچیده را کاهش می دهد. از جمله مزایای دیگر ماشین فرز پنج محور. حذف تنظیمات چندگانه مانند لید و لینک ها. ( ورود و خروج های ابزار از قطعه کار حین ماشین کاری و کانتور زنی. ) افزایش دقت پرداخت و سطح بهتر می باشد.

بنابر این این مسئله که برای کار با فرز 5 محور cnc باید به اندازه کافی قطعه کار پنج محور داشته باشیم اشتباه است.

فرز 5 محور CNC

تشریح مزایای دستگاه فرز 5محور cnc

اولین مطلب کاهش زمان است.

که به علت کاهش باز و بسته کردن قطعه کار از گیره ها و فیکسچر ها به وقوع می پیوندد. همچنین پروسه ماشینکاری با یک برنامه از طرف اپراتور خاتمه خواهد یافت. و دیگر احتیاج به گرفتن برنامه های متعدد در وجوه مختلف کار نمی باشد.

مطلب دوم دقت ماشینکاری است.

در هر بار باز و بسته کردن قطعه کار دقت کار بدون تردید دچار تغییر جزیی خواهد شد. استفاده از میز دوار ماشین فرز 5 محور این مشکل را برطرف کرده است.

مطلب سوم سطح پرداخت قطعه کار است.

به دلیل حرکت نسبی ابزار براده برداری و قطعه کار در دو جهت اضافه شده. ( در فرز سه محور حرکت قطعه کار در جهت x و y فقط امکان پذیر است. اما در فرز cnc پنج محور دوران قطعه کار با چرخش میز اضافه بر حرکت های محور های x و y همراه است. ) صافی بیشتر خواهد بود. به این ترتیب که با حرکت قطعه کار به صورت مورب نوک ابزار به صورت مستقیم با قطعه کار درگیر نمی شود.( بر عکس فرز cnc سه محور که نوک یا دیواره ابزار مستقیما با ابزار به صورت عمودی با قطعه کار درگیر است. )  و این دیواره های ابزار و یا لبه برنده تر آن است که با قطعه کار ( با موقعیت مورب. ) درگیر می شوند. این امر باعث کاهش ارتعاش ابزار. و کاهش پس بار همچنین یکنواختی براده های برداشته شده از قطعه کار می گردد.

فرز 5 محور CNC