مهندسی معکوس

cnc00

شرح مهندسی معکوس

شرکت مهندسی صنعت گستر معراج با استفاده از دانش روز، تجارب فنی، تجهیزات پیشرفته و نیروهای خلاق و مجرب، بخش اعظم فعالیت های خود را روی, مهندسی معکوس متمرکز نموده و سعی کرده است فرآیند مهندسی معکوس را از روشهای سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک انجام دهد. سیستم مهندسی معکوس طراحی شده توسط این شرکت از فازهای مختلفی تشکیل شده است که شامل کلیه عملیات لازم جهت شناسایی و تولید تکنولوژی قطعات، فاز صفر اندازه گیری، استفاده از دستگاه های CMM، تهیه نقشه و طراحی تلرانس، روش یکپارچه سازی نقشه ها، برنامه ریزی فرآیند ساخت، استفاده از استانداردها و سایر موارد لازم جهت مهندسی معکوس به صورت اصولی و با رویکردی کاملا محصول گرا می باشد. مراحل انجام مهندسی معکوس در این شرکت به شرح زیر است:

 تشخیص اجزاء سیستم و روابط بین اجزاء

 اندازه برداری قطعات با استفاده از تجهیزات پیشرفته از جمله CMM

 تجهیزات اندازه گیری دقیق

 آنالیز مواد

 تهیه نقشه های فنی قطعات (مدلسازی سه بعدی و دو بعدی)

 تعیین تلرانس ابعادی و هندسی برای ساخت قطعات

 برنامه ریزی فرایند ساخت هریک از قطعات

 مشخص کردن روشهای مونتاژ و تهیه نقشه های مونتاژی

 ساخت قطعات و مجموعه ها

 کنترل کیفیت

 مونتاژ مجموعه

 تست قطعات و مجموعه ها در شرایط کاری مورد نظر

دانش فنی

دستیابی به دانش فنی ساخت هر نوع قطعه و مجموعه مستلزم شناخت دقیق سیستم عملکرد و ارتباط آن با اجزای دیگر است و با توجه به اینکه زمینه تخصصی شرکت صنعت گستر معراج، تدوین دانش فنی و مهندسی معکوس می باشد، این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان، فرآیند تدوین دانش فنی و مهندسی معکوس را از روش های سنتی که موجب اتلاف هزینه و زمان و همچنین عدم برآورد خواسته های مورد نظر از قطعات ساخته شده می شود، خارج کرده و برای آن روش استاندارد و یکچارچه ایی تدوین نموده است که با این روش می توان قطعات و مجموعه ها را مشابه نمونه های خارجی و با همان عملکرد تولید نمود.
این سیستم از فازهای مختلفی تشکیل شده است که شامل کلیه عملیات لازم جهت شناسایی و تولید تکنولوژی مجموعه، فاز صفر اندازه گیری، استفاده از دستگاه های CMM، تهیه نقشه و طراحی تلرانس، روش یکپارچه سازی نقشه ها، برنامه ریزی فرآیند ساخت، استفاده از استانداردها و سایر موارد لازم جهت تدوین دانش فنی به صورت اصولی و با رویکردی کاملا محصول گرا می باشد که قطعاً در آینده ایی نزدیک جایگزین روشهای سنتی خواهد شد